Ekolab deltager med indlæg vedr. deres udviklingsprojekter om helhedsorienteret energirenovering. Der orienteres om de mange faktorer som indgår i en vellykket energirenovering med merværdi til brugerne. Der samles op på planer, processer og erfaringer med bl.a. brugerdialog, brugerdrevet innovation og nye tekniske løsninger

Kontakt: Jørgen Lange