Udviklingsprojekt støtte af Socialministeriet 2011- 2014

Ryesgade 25 indgår i udviklingsprojektet.

Ekolab deltager i et udviklingsprojekt indenfor energirenovering, som fokuserer på processen med brugerne. Definering af energirigtige tiltag som giver størst mulig oplevet merværdi er grundlaget for stimulering af igangsætning. Der indtænkes således arkitektoniske, indeklimamæssige og brugsmæssige kvaliteter.

Projektteamet består af proceskonsulenter, arkitekter og bygningsadministratorer som sammen med brugerne i en konkret ejendom i København skal finde de bedste løsninger. Efter en indledende screening af ejendommens potentiale gennemføres en meget grundig brugerdialog for at få kortlagt både erkendte og ikke-erkendte behov. På grundlag af dette opstilles et ide-katalog for en helhedsorienteret indsats. Herefter vil der efter nærmere vurdering blive igangsat en implementering med efterfølgende evaluering og afslutningsvis en formidling af projektets resultater.

Kontakt: Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...