Udviklingsprojekt støtte af Socialministeriet 2011- 2014

Ryesgade 25 indgår i udviklingsprojektet.

Ekolab deltager i et udviklingsprojekt indenfor energirenovering, som fokuserer på processen med brugerne. Definering af energirigtige tiltag som giver størst mulig oplevet merværdi er grundlaget for stimulering af igangsætning. Der indtænkes således arkitektoniske, indeklimamæssige og brugsmæssige kvaliteter.

Projektteamet består af proceskonsulenter, arkitekter og bygningsadministratorer som sammen med brugerne i en konkret ejendom i København skal finde de bedste løsninger. Efter en indledende screening af ejendommens potentiale gennemføres en meget grundig brugerdialog for at få kortlagt både erkendte og ikke-erkendte behov. På grundlag af dette opstilles et ide-katalog for en helhedsorienteret indsats. Herefter vil der efter nærmere vurdering blive igangsat en implementering med efterfølgende evaluering og afslutningsvis en formidling af projektets resultater.

Kontakt: Jørgen Lange