Kursus for Byggecentrum

Ekolab står for kurset ” Lavenergibyggeri – Tekniske installationer”, som afholdes løbende af Byggecentrum i Ballerup og Middelfart. På kurset gennemgås forskellige installationer som solceller, varmepumper, ventilation, fjernvarme, solvarme og små...

Indlæg på InnoByg’s efterårskonference 9.november

Ekolab deltager med indlæg vedr. deres udviklingsprojekter om helhedsorienteret energirenovering. Der orienteres om de mange faktorer som indgår i en vellykket energirenovering med merværdi til brugerne. Der samles op på planer, processer og erfaringer med bl.a....

Energirigtig og brugerdreven bygningsfornyelse

Udviklingsprojekt støtte af Socialministeriet 2011- 2014 Ryesgade 25 indgår i udviklingsprojektet. Ekolab deltager i et udviklingsprojekt indenfor energirenovering, som fokuserer på processen med brugerne. Definering af energirigtige tiltag som giver størst mulig...

Silkeborg Slagteri

E&K har deltaget i udviklingen af Danmarks første passivhus-certificerede erhvervsbyggeri for firmaet ”Silkeborg Slagteren”. E&K’s primære opgave har været energidesign, herunder energiberegninger, kuldebroanalyse mv.  E&K har endvidere stået for...